Archive for Październik, 2013

piłka nożna 2

Zajęcia fakultatywne do wyboru 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 trzy godziny lekcyjne z wychowania fizycznego znajdują się w planie lekcji. Czwarta godzina wychowania fizycznego – to zajęcia fakultatywne do wyboru przez ucznia:

 • Piłka koszykowa dziewcząt – środa 14.30 – 16.45

p. Alina Nowak

 • Piłka koszykowa chłopców – wtorek 14.30 – 16.00

p. Grzegorz Christ

 • Piłka nożna – poniedziałek 14.30 – 16.45

p. Jarosław Dzigoński

 • Piłka siatkowa – czwartek 14.30 – 16.45

p. Anna Hajdas

 • Promocja zdrowia – środa 13.20 – 15.05

p. Beata Matras

 • Tenis stołowy dziewcząt – poniedziałek 14.30 – 16.00

p. Anna Hajdas

 • Tenis stołowy chłopców – czwartek 14.30 – 16.00

p. Grzegorz Christ

 • Warsztaty taneczne z klasą artystyczną – poniedziałek 13.30 – 15.15

p. Beata Matras

 • Koło taneczne „Bravura Dance” – wtorek 14.20 – 15.50

p. Beata Matras

piłka nożna 2

Przedmiotowy System Oceniania

Aktualny Przedmiotowy System Oceniania oraz Procedura zwolnień z wychowania fizycznego znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce: Statut

zdj1

Szkolny konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie  plastycznym na maskę

“KARYKATURA BOHATERA WYBRANEGO Z UTWORÓW A. WALIGÓRSKIEGO”

Zdobądź Statuetkę Waligóry w kategorii plastycznej!

I. W konkursie biorą udział zainteresowani uczniowie wszystkich klas gimnazjum – 1, 2, 3.
II. Warunki udziału w konkursie:

-     kompozycja zgodna z tematem,

-     praca indywidualna,

-          forma przestrzenna – maska,

-          technika: trwały materiał,  np. masa papierowa,

-     opis pracy: tytuł, autor, klasa.

III. Zgłaszane prace należy składać w sali 303 u nauczycielek plastyki w terminie do 25.11.2013 r. ( poniedziałek).

IV. Zakwalifikowane maski będą stanowiły wystrój  szkolnych korytarzy w czasie uroczystości obchodów Dnia Patrona.

V. Kryteriami oceny prac będą:

- trafność realizacji w odniesieniu do tematu,

- estetyka i oryginalność wykonania.

VI. Zwycięzca otrzyma Statuetkę Waligóry, a pozostali laureaci otrzymają dyplomy w czasie najbliższego szkolnego.

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży: Gimnazjum nr 16, Wrocław – Realschule Durmersheim, Durmersheim

Polska część projektu: październik 2013 (sprawozdanie – cz.1)

Od 21.10. do 25.10.2013 r. już po raz kolejny gościła w naszej szkole we Wrocławiu młodzież ze szkoły partnerskiej w Durmersheim (Badenia-Wirtembergia/Niemcy) w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Była to dziesięcioosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami: Elisabeth Großbaier (nauczycielką j.angielskiego i geografii) oraz Petrą Kohla (wicedyrektor i nauczycielką chemii).

Goście z Niemiec, tak jak w poprzednich latach, przyjmowani byli przez naszych uczniów w ich rodzinach.

Program wizyty gości jak zwykle był bogaty i różnorodny, a nasi przez cały czas towarzyszyli swoim niemieckim partnerom w realizacji poszczególnych punktów programu.

W pierwszym dniu programu w Polsce, po oficjalnym przywitaniu przez p. dyrektor Izabelę Bobowską i p. wicedyrektor Elżbietę Kurowską goście obejrzeli prezentację o naszej szkole i najważniejszych działaniach realizowanych w ramach różnych projektów edukacyjnych. Ponadto zorganizowano dla wszystkich warsztaty integracyjne na terenie szkoły, podczas których uczniowie z obu krajów mieli okazję lepiej się poznać, wykazać się wiedzą na temat kraju swojego partnera oraz podyskutować o systemach edukacyjnych Polski i Niemiec.

W drugiej części spotkania uczestnicy wymiany brali udział w warsztatach plastycznych, które prowadziła p.Iwona Szyma (nauczycielka plastyki), a efekty swojej pracy prezentowali wszystkim na plenum.

W kolejnych dniach braliśmy udział w grze zespołowej, próbując swych sił na wynajętych dla nas torach kręgielni w Sky Tower – Sky bowling. Goście mieli później okazję zwiedzić naszą szkołę, uczyli się wspólnie języka polskiego i języka niemieckiego, brali udział w quizie językowym  oraz poznawali najciekawsze zakątki naszego kraju, uczestnicząc w „Podróży przez Polskę”.

Następnie całą grupą uczestniczyliśmy podzieleni na zespoły w grze miejskiej i na koniec udaliśmy się na spacer po Wrocławiu, szukając polskich i niemieckich śladów historii. Młodzież mogła zapoznać się z historią naszego miasta, jego zabytkami i ciekawymi miejscami.

Program przewidywał również obejrzenie wielu pięknych i ważnych miejsc naszego regionu. Grupa polsko-niemiecka odwiedziła: Park Miniatur, Książ (zwiedzanie zamku, także pobliskiej Palmiarni w Lubiechowie), Świdnicę (Kościół Pokoju), Kraków (zwiedzanie Wawelu, grobów królewskich, Kościoła Mariackiego ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennic)

Uczestnikom wymiany podobał się program przygotowany przez stronę polską, grupa szybko się zintegrowała pomimo dzielącej uczniów bariery językowej. Posługiwano się językiem angielskim i niemieckim. Dodatkowym czynnikiem integrującym młodzież były duże zgranie, otwartość, chęć wspólnego współdziałania. Przez cały czas trwania wymiany w Polsce uczestnikom sprzyjała pogoda, co jedynie dodawało uroku w trakcie realizacji programu.

Program wizyty w Polsce, przygotowała oraz realizowała, jednocześnie sprawując opiekę nad młodzieżą, nauczycielka z naszej szkoły – pani Marlena Glapiak (nauczycielka języka niemieckiego), która jest osobą koordynującą projekt po stronie polskiej już dwunasty rok z rzędu.

W realizacji projektu pomagała pani Alicja Orłowska (nauczycielka języka niemieckiego) oraz pani Urszula Kleta (nauczycielka języka angielskiego).

Projekt spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej w Polsce był częściowo finansowany przez rodziców polskich uczniów oraz  Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (Jugendwerk), za co serdecznie DZIĘKUJEMY!

Podczas pobytu w naszej szkole, na spotkaniu podsumowującym uczniom wręczono pamiątkowe materiały promocyjne dotyczące Wrocławia i okolic Dolnego Śląska.

Młodzież nie może się doczekać ponownego spotkania, które nastąpi w maju 2014r. w Durmersheim w Niemczech.

 

MG

Uczniowie naszego gimnazjum biorący udział w wymianie:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

1.

Baumgart Arkadiusz

2c

2.

Drozdowska Patrycja

1a

3.

Jankowska Karolina

3a

4.

Kotowicz Andżelika

2b

5.

Miernik Karolina

2a

6.

Mordarski Kacper

2c

7.

Moryc Jakub

1d

8.

Piechnik Monika

2c

9.

Sidorowicz Michał

3b

10.

Skowrońska Marta

1c

11.

Stanisławska Katarzyna

1c

12.

Szteblich Mateusz

2b

zDolny Ślązak Gimnazjalista przyrodniczy

WYNIKI KONKURSU

zDolny Ślązak Gimnazjalista

PRZYRODNICZY – etap szkolny

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Ilość punktów
 1. 1.      
Chmielowski Łukasz 3b 25
 1. 2.      
Kubinkiewicz  Natalia 3a 24
 1. 3.      
Majsiak Łukasz 1b 23
 1. 4.      
Stefański Filip 3b 22
 1. 5.      
Przybylski  Sławomir 3b 21
 1. 6.      
Sznajder Sylwia 3a 21
 1. 7.      
Jędrzejczyk   Łukasz 3b 20
 1. 8.      
Urniaż   Jacek 3b 19
 1. 9.      
Rakowska  Katarzyna 3a 19
 1. 10.   
Sobiecki Jakub 3b 18
 1. 11.   
Wąsaty Kornelia 3d 16
 1. 12.   
Ulner  Michał 3b 16
 1. 13.   
Bieniek  Alicja 3a 16
 1. 14.   
Gnatowicz  Olga 3a 15
 1. 15.   
Łaźniak  Adrianna 3a 15
 1. 16.   
Szukała Paulina  3d 14
 1. 17.   
Grecki  Szymon  3b 14
 1. 18.   
Niepogodzińska  Karolina 3a 11

 

Gratulujemy 

Programowanie na start.

W sobotę 26.10.2013r. rusza w naszej szkole nowy projekt – „Programowanie na start”. Poniżej szczegóły projekty.

Cele projektu
Projekt „Programowanie na start!” jest odpowiedzią na istniejącą potrzebę kształtowania i rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów uczestnicy będą rozwiązywać zadania z informatyki (jednakowe we wszystkich szkołach), rozwijające niestandardowy, oryginalny i niezależny sposób myślenia oraz zdobędą podstawy umiejętności programowania.
Cele szczegółowe projektu:
1. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania.
2. Rozwijanie kompetencji korzystania z Internetu i narzędzi (platforma do nauki programowania) do rozwoju własnych zainteresowań i nabywania umiejętności zwiększających szanse edukacyjne i zawodowe poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach.
3. Kształtowanie zdolności myślenia algorytmicznego.
4. Minimalizowanie bariery związanej ze stereotypowym podejściem do programowania jako umiejętności dostępnej jedynie dla wybitnych jednostek mających bezpośredni kontakt z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną.
Strona projektu: http://talent.edu.pl/start/
Odbiorcy
Uczniowie z wiedzą i umiejętnościami w zakresie algorytmiki i programowania na poziomie podstawowym.
Terminy warsztatów
październik: 26
listopad: 9, 16, 23, 30
grudzień: 7, 14
Ogólny plan warsztatów
1. 9:00 – 10:00 – autorski wykład on-line Pana Ryszarda Szubartowskiego: wprowadzenie do zagadnień
2. 10:00 – 12:00 – ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań poprzez platformę http://zadania.oig.edu.pl/
Szkoły, które nie mają kont w systemie, dokonują rejestracji przed 26 października br., wypełniając formularz dostępny na http://zadania.oig.edu.pl/OIG/pages/help
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach
zadania „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”
Inne formy aktywności w ramach projektu
Poza sobotnimi warsztatami, uczestnicy oraz opiekunowie będą mieli możliwość korzystania z następujących aktywności:
1. Konsultacje techniczne on-line – prowadzone przez specjalistę, który będzie odpowiadać na pytania i wątpliwości techniczne użytkowników związane z obsługą platformy (rejestracja, logowanie, wysyłanie rozwiązań, inne funkcje).
kontakt: Karol Bachewicz, k.bachewicz@talent.edu.pl
2. Konsultacje merytoryczne – dotyczące zagadnień programowania, algorytmiki i rozwiązywania zadań.
3. Materiały pomocnicze – opracowane zostaną w formie: zadań do rozwiązania, omówień rozwiązań itp.

Maia1

Niezwykły koncert Mai Korbiel – 21 października 2013 r.

Maja Korbiel jest w naszej szkole dopiero drugi miesiąc, a już ma na swoim koncie kilka występów w szkole jako solistka, a także jako jedna z naszych chórzystek. Kolejny solowy występ Mai miał miejsce podczas wyjątkowego koncertu zorganizowanego w ramach imprezy pod hasłem:
„Annie German -Tańczącej Euredyce -Wrocławianie”.
Uroczystość ta miała miejsce na skwerku przy placu św. Macieja. Maja zaśpiewała tam utwór z repertuaru Anny German. Podczas jej występu byli obecni Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Konsul rosyjski - Luka Jezierski, artystka – Katarzyna Gaertner, reżyser i aktor Bogusław Litwiniec a także mieszkańcy naszego miasta. Śpiew Mai nie tylko wszystkich zachwycił, ale i wywołał refleksje na temat Anny German. Na zakończenie tego niezwykłego dnia uczestnicy uroczystości, w tym Maja, zasadzili magnolię upamiętniającą Annę German. Występ naszej uczennicy, to wielkie wyróżnienie dla Gimnazjum nr 16. Gorąco gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.

Anna Pasek

 

 

20131021_192106

To my kibice Śląska …

W dniu 21.10.2013r. uczniowie naszego gimnazjum pod opieką Pana Antkowiaka i Woźniaka kibicowali Śląskowi Wrocław w meczu piłki nożnej przeciwko Jagiellonii Białystok. Niestety nasz zespół przegrał, a największe wrażenie zrobił stadion i interwencja służb medycznych po kontuzji piłkarza Jagiellonii. Na meczu byli uczniowie klas: 1c, 2d, 2e i 3d. Widać było, że dla większości z nich nie była to pierwsza wizyta na stadionie. Miłosz z 2e chciał przejąć prowadzenie dopingu w sektorze D. Śpiewał z całego gardła „To my kibice Śląska…”

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów w części drużynowej. Drużyny mają składać się z 4 osób. Pierwszy etap odbędzie się 4.11.2013r. Zgłoszenia u Pani Mikos lub u Pana Woźniaka.

zDolny Ślązak Gimnazjalista matematyczno – fizyczny

WYNIKI KONKURSU

zDolny Ślązak Gimnazjalista

MATEMATYCZNO – FIZYCZNY – etap szkolny

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Ilość punktów
 1. 1.      
Jędrzejczyk   Łukasz 3b 28
 1. 2.      
Felczyński   Stanisław 2b 28
 1. 3.      
Urniaż   Jacek 3b 27
 1. 4.      
Majsiak Łukasz 1b 24
 1. 5.      
Stefański Filip 3b 22
 1. 6.      
Kubinkiewicz  Natalia 3a 20
 1. 7.      
Chmielowski Łukasz 3b 19
 1. 8.      
Grecki  Szymon  3b 19
 1. 9.      
Bieniek  Alicja 3a 19
 1. 10.   
Przybylski  Sławomir 3b 18
 1. 11.   
Czapiga  Daria  3c 17
 1. 12.   
Szkodowska  Izabela 2a 17
 1. 13.   
Wiatrak  Kacper 3b 16
 1. 14.   
Czajkowski  Makary 1c 16
 1. 15.   
Danielczuk  Michał 3b 14
 1. 16.   
Rakowska  Katarzyna 3a 14
 1. 17.   
Kuzdrowicz  Magdalena 2a 14
 1. 18.   
Borowczyk  Patryk 3b 10
 1. 19.   
Gnatowicz  Olga 3a 10
 1. 20.   
Łaźniak  Adrianna 3a 8
 1. 21.   
Winnicki  Tymoteusz 3a 4

 

Gratulujemy 

Wyniki wyborów

Trzydniowe wybory zakończyły się w środę 23.10.13 wyłaniając zwycięzcę spośród 4 kandydatów. Głosem większości zwyciężyła Kornelia Wąsaty ( III D ) zostając Przewodniczącą Szkoły. Drugie miejsce przypadło Kacprowi Niechwiadowiczowi ( III C ) zapewniając mu pozycje Zastępcy Przewodniczącego. Karolina Jankowska ( III A ) zajęła 3 pozycje, przed Michałem Sidorowiczem ( III B ).

Wybory

Od 21 do 23.10.13 będą trwały wybory na Przewodniczącego Szkoły oraz Rzecznika Praw Ucznia. Chętnych do oddania głosu zapraszamy do sali 310 na każdej przerwie.

Wybory mają na celu wybranie Przewodniczącego Szkoły spośród 4 kandydatów:

 

 • Karolina Jankowska ( III A )
 • Kornelia Wąsaty ( III D )
 • Michał Sidorowicz (III B )
 • Kacper Niechwiadowicz ( III C )

 

Oraz Rzecznika Praw Ucznia wsród nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy po 2 lekcji.

Debata

Dnia 16.10.13 odbyła się debada kandydatów na przewodniczącego. Czwórka reprezentatnów społeczniowsci uczniowskiej, w składzie Karolina Jankowska ( III A ), Kornelia Wąsaty ( III D ), Michał Sidorowicz (III B ) oraz Kacper Niechwiadowicz ( III C ) przedstawiali swoje pomysły odpowiadając na pytania zadawane przez Kamilę Wróblewską w roli moderatora i publiczność. Gorąca atmosfera wzmogła zainteresowanie i  pozwoliła wyborcą na zapoznanie się z programami kandydatów. Wydarzenie odbył się pod patronatem Samorządu Uczniowskiego.

Bravurki odsłaniają Krasnala Sztangistę

Bravurki i Pan Szymon Kołecki

Bravurki przywitały pierwszego zawodnika MŚ – Krasnala Sztangistę obywatela Wrocławia!

We wtorek – 15 października Bravurki wraz z klasą artystyczną 1a i klasą dziennikarską 1d udały się do Hali Stulecia aby uczestniczyć w odsłonięciu Krasnala Sztangisty – pierwszego zawodnika Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów. W stolicy Dolnego Śląska zamieszkał nowy krasnal, wielki miłośnik sportu, który upodobał sobie podnoszenie ciężarów. Odwiedził Wrocław z okazji rozpoczynających się w niedzielę Mistrzostw Świata. I pozostanie w mieście … na zawsze.

Będzie go można zobaczyć przy hotelu Śląsk na ul. Oporowskiej. Figurkę małego sztangisty odsłonięto w Hali Stulecia podczas oficjalnej konferencji prasowej, zapowiadając mistrzostwa. „Ojcem” krasnala jest były sztangista Śląska, a obecnie wiceprezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Mariusz Jędra, po którym figurka odziedziczyła charakterystyczne rysy twarzy.

W konferencji w Hali Stulecia w konferencji udział wzięli – prezydent Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów dr  Tamas Ajan, wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Chlebosz, prezes PZPC Szymon Kolecki, wiceprezes PZPS ds. organizacyjnych Mariusz Jędra.

Do mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów zostało już tylko kilka dni. We wtorek stolicę Dolnego Śląska odwiedził prezydent Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) Tamas Ajan, który podkreślił, że tego typu zawody są organizowane w Polsce już po raz ósmy i żaden inny kraj nie może się pochwalić podobnym osiągnięciem. – Ta impreza jest jednak wyjątkowa, bo dokładnie 100 lat temu we Wrocławiu odbyły się już mistrzostwa świata. Chciałem podziękować władzom miasta i Prezesowi Polskiego Związku Szymonowi Kołeckiemu, który je tutaj sprowadził – zaznaczył Ajan.

Wiceprezydent miasta Wojciech Adamski przyznał, że jest pełen podziwu dla sportowców, którzy uprawiają tak bardzo wymagająca dyscyplinę. – Mistrzostwa to dobra okazja, żeby spotkać się we Wrocławiu i myślę, że mieszkańcy miasta przyjdą do Hali Stulecia, żeby je oglądać – dodał.

W stolicy Dolnego Śląska będzie można zobaczyć najlepszych na świecie sztangistów. W sumie w zawodach wystartuje ok. 400 zawodniczek i zawodników z ok. 60 krajów.

Z tej okazji wiceprezes PZPC Mariusz Jędra zaprosił uczniów naszej szkoły, by wzięli udział w tak podniosłej uroczystości., a Bravurki aby uświetniły swoim występem odsłonięcie krasnala. Zatańczyły świetnie, podobały się przedstawicielom władz miasta i województwa oraz przybyłym gościom i dziennikarzom. Kolorowe stroje oraz biało – czerwone pompony zrobiły wrażenie na uczestnikach konferencji prasowej. Cała uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej, ale sympatycznej i miłej atmosferze. Dziękujemy Pani Beacie Matras za zorganizowanie wyjścia uczniom naszego gimnazjum, przygotowanie dziewczyn do występu i Paniom Iwonie Słodyńskiej i Magdalenie Kucharskiej za opiekę nad klasami 1a i 1d.

Bravurki i Pan Szymon Kołecki

 

Bravurki i Pan Szymon Kołecki – Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (wielokrotny medalista MŚ, ME, Olimpijczyk)

Zdjęcia z uroczystości są w galerii Bravurek -> TUTAJ

Konsultacje dla rodziców

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

17.10.2013  godz. 17.00

1a        Iwona Skobejko-Piwowar                                                                             s.211

1b        Katarzyna Pukacka                                                                                       s.105

1c        Magdalena Cieślik                                                                                        s.307

1d        Magdalena Kucharska                                                                                  s.308

2a        Joanna Gudarowska                                                                                      s. 304

2b        Jolanta Mikos                                                                                               s.200

2d        Joanna Kearney                                                                                            s.206

2e        Paweł Woźniak                                                                                              s. 207

3a        Zbigniew Antkowiak                                                                                     s. 106

3b        Małgorzata Chyrc                                                                                         s. 108

3c        Beata Sztobryn                                                                                             s. 107

3d        Monika Szponar                                                                                            s. 104

3e        Jadwiga Szemborska                                                                                     s. 210

ZEBRANIA Z RODZICAMI

17.10.2013  godz. 16.30

2c        Marlena Glapiak                                                                                           s. 21

NAUCZYCIELE

religia – o. J.Czarnik                                                                                                                                     s. 10

religia – p. A. Szymanowski                                                                                                                      s.10

język angielski – p. A. Zawistowska                                                                                                      s. 11

język angielski – p. U. Kleta                                                                                                                      s. 205

j.polski/historia – p. E. Kurowska                                                                                                           s. 110

muzyka – p. A.Pasek                                                                                                                                   s. 303

plastyka/zaj.artystyczne – p.E.Kazańska                                                                                                            s. 303

plastyka/zajęcia artystyczne – p. I. Szyma                                                                                         s.21

język hiszpański – p. M. Jeż                                                                                                                     s.305

język niemiecki – p. A. Orłowska                                                                                                           s.305

język polski – p. A.Starnawska                                                                                                                s.306

wf –  p. A.Hajdas                                                                                                                                          s.105

w-f – p. G.Christ                                                                                                                                            pokój nauczycielski

wf – p. J. Dzigoński                                                                                                                                      s. 207

wf – p. A. Nowak                                                                                                                                          s. 210

wf/edb – p. B. Matras                                                                                                                                s.300

geografia – p. I. Hauke                                                                                                                               s.301

biologia – p. J. Rynkiewicz                                                                                                                         s.309

pedagog – p. B.Żukowska                                                                                                                         s.211

etyka – p. M. Staniak                                                                                                                                   biblioteka

 

NIEOBECNI:

p. I. Nowicka, p. I. Słodyńska

 

CAM00146

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu nauki klasa 1a wraz z paniami Iwoną Słodyńską i Beatą Matras wzięła udział w  spektaklu dyplomowym studentów III roku Wydziału Aktorskiego z przedmiotu taniec współczesny. Gościła nas Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu.

Spektakl przygotowała Pani dr hab. Bożena Klimczak na podstawie powieści Sarah Kane „Psychoza” Młodzi adepci sztuki aktorskiej o specjalności taneczno – ruchowej w bardzo dynamicznym i wyczerpującym fizycznie tańcu przenieśli widownię w świat pacjentów szpitala psychiatrycznego. Podstawowym tworzywem teatralnym i podstawowym środkiem wyrazu były plastyka ciała i ekspresja ruchu aktora. W trakcie pokazu pojawił się przyklejany przez aktorów napis: „Nigdy nie spotkałam siebie, tej, której twarz ukryta jest na dnie mego umysłu”.

Spektakl zrobił ogromne wrażenie na wszystkich widzach. Aktorzy – tancerze zostali nagrodzeni owacjami na stojąco. Kilka osób stwierdziło po spektaklu, że nie zdawało sobie sprawy jak ciężkim i wyczerpującym jest taniec współczesny. Jak na klasę artystyczną przystało – pojawiły się również deklaracje podjęcia w przyszłości nauki w tej szacownej instytucji. Oby się udało !!! Będziemy trzymać kciuki :-)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

odbędzie się 18 października, na 7 lekcji w sali 205.

Lista uczestników znajduje się na tablicy ogłoszeń

na przeciwko pokoju nauczycielskiego.

 

Opiekun konkursu: Urszula Kleta

Gimnazjada Strefy Zachód w Piłce Nożnej

W poniedziałek 7 października, reprezentacja naszej szkoły, wzięła udział w Gimnazjadzie, w piłce nożnej. Przyszło nam zmierzyć się z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 34, które było gospodarzem. Pierwszy mecz rozegraliśmy z G1. Nasi uczniowie byli zbyt spięci i grali zbyt wolno piłką, co przełożyło się na stratę czterech bramek, do przerwy. Druga połowa była lepsza – przegraliśmy ją jedynie 1-2. Jedyną bramkę, po podaniu Karola Tarnawskiego, strzałem z pierwszej piłki ,zdobył Hubert Musielski.

Drugi mecz był popisem naszych chłopców, którzy odblokowali się i „rozwiązali worek z bramkami”. Festiwal otworzył Kuba Sobiecki, po podaniu Mikołaja Kołodziejczyka. Drugiego gola zdobył Hubert Musielski, któremu asystował Kuba Sobiecki. Trzecią bramkę zdobył Tomek Szuszkiewicz. Czwartą Kuba Sobiecki, którego obsłużył, kolega z klasy, Kacper Wiatrak. Piątą bramkę zdobył Tomek Szuszkiewicz, po podaniu Karola Tarnawskiego. Dwie kolejne bramki, to popis naszego bramkarza, Adriana Matysiaka, który ostatnie pięć minut zagrał na prawej pomocy. W oby sytuacjach asystował mu Kacper Wiatrak. Ostatnią bramkę zdobył Radek Wyrwa. Mieliśmy jeszcze dwie doskonałe sytuacje ale Hubert i Adrian zlekceważyli przeciwnika. 17 października rozegramy półfinały Strefy Zachó

GIMNAZJUM 1 – GIMNAZJUM 16   6-1

SKŁAD:

Adrian Matysiak (2E) – Karol Tarnawski (2C); Michał Purzycki (1B) – Tomasz Szuszkiewicz (3C); Radosław Wyrwa (2B); Jakub Sobiecki (3B)

Grali również: Kacper Wiatrak (3B); Mikołaj Kołodziejczyk (2A); Hubert Musielski (1A);

BRAMKI:

1-6 – H.Musielski – asysta Karol Tarnawski

 

GIMNAZJUM 34 – GIMNAZJUM 16   0-8

SKŁAD:

Adrian Matysiak (2E) – Karol Tarnawski (2C); Michał Purzycki (1B) – Jakub Sobiecki (3B); Radosław Wyrwa (2B); Tomasz Szuszkiewicz (3C);

Grali również: Kacper Wiatrak (3B); Mikołaj Kołodziejczyk (2A); Hubert Musielski (1A);

BRAMKI:

1-0 Jakub Sobiecki  – asysta Mikołaj Kołodziejczyk

2-0 Hubert Musielski – asysta Jakub Sobiecki

3-0 Tomasz Szuszkiewicz

4-0 Jakub Sobiecki – asysta Kacper Wiatrak

5-0 Tomasz Szuszkiewicz – asysta Karol Tarnawski

6-0 Adrian Matysiak – asysta Kacper Wiatrak

7-0 Adrian Matysiak – asysta Kacper Wiatrak

8-0 Radosław Wyrwa

Koncert życzeń

ABSOLUTNIE NIEZWYKŁY KONCERT ŻYCZEŃ DLA NAUCZYCIELI – 10.10.2013

Już wkrótce Dzień Nauczyciela. Z tej okazji każdego roku jest  u nas w szkole organizowany KONCERT ŻYCZEŃ.  W tym roku imprezę tą przygotowały Panie: Magdalena Kucharska oraz Joanna Kearney.

Było pięknie: znakomita konferansjerka, gorąca atmosfera i przede wszystkim fantastyczni artyści. Na scenie królowały same DZIEWCZYNY. Śpiewały, tańczyły dostarczając nam wielu niezwykłych emocji. BYŁY FANTASTYCZNE!!!!!!!!!!!

Anna Pasek

Prezentacja: klasa biol-chem

klasa biolchem <- kliknij ten link (do odtworzenia potrzebny Microsoft Power Point)

Myślibórz

Myślibórz

W dniach 11-12.09 klasy 2d, 2b oraz wybrani uczniowie z koła chemicznego i biologicznego uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu.

Celem takich wyjazdów jest poszerzanie umiejętności i wiedzy chemicznej i biologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka.

Programy edukacyjne w ośrodku edukacyjnym, w których uczestniczyli uczniowie są realizowane przez:
- Zajęcia terenowe, polegające na wnikliwej obserwacji zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych.
- Zajęcia laboratoryjne: pracowni chemii środowiska i w pracowni ekologicznej.
- Zajęcia seminaryjne w formie pogadanek przedmiotowych i tematycznych dyskusji.
- Gry i zabawy dydaktyczne.
- Warsztaty ekologiczne.
- Wykłady i prelekcje.
- Wycieczki naukowe i krajoznawcze, po terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”.

Wyjazdy takie są też doskonałym sposobem na spędzenie wspólnie czasu i integrację grupy.

Festiwal Nauki

Festiwal nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki – Chemia kluczem do Natury

W dniu 24września 2013r klasa 1c – biologiczno – chemiczna uczestniczyła w wykładzie prof. dr hab. Inż. Romana Gancarza z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej pt.: „Chemia językiem przyrody: miłość, nienawiść, agresja, komunikacja”. Wykład przeciwstawiał się powszechnym stwierdzeniom: „Chemia truje”, „Bo to wszystko przez tę chemię”. Profesor odkrywał prawdę, że chemia nami rządzi i steruje, że za każdym naszym postępowaniem kryją się konkretne reakcje chemiczne i związki chemiczne, że nie ma życia pozachemicznego. Podczas wykładu przedstawione został wybrane, najciekawsze przykłady.

eĆwiczenia

Informacje dla klas 3

Wszyscy uczniowie klas trzecich są zobowiązani do wykonywania „Treningów z chemii”
na platformie internetowej www.wsipnet.pl, które są przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego.

Rozwiązane zadania będą oceniane w następujących terminach:
• Zestaw I, II – 19 października 2013
• Zestaw III, IV, V – 16 listopada 2013
• Zestaw VI, pE – 7 grudnia 2013

• Zestaw VII, VIII – 25 stycznia 2014
• Zestaw IX, EP, X – 8 marca 2014
• Zestaw XI, XII – 12 kwietnia 2014

Monika Szponar

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB Chojnów – 5 października 2013r.

W dniu 5 października w Chojnowie odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB, w których wystartował uczeń naszej szkoły Damian Kosiński. Zajął wysokie, bardzo dobrze punktowane dla szkoły – 10 miejsce. Gratulujemy Damianowi i życzymy dalszych sukcesów!  :-)

Wyniki [PDF]

logo_blog

Jesień, ach to ty…

Uff! Miną wreszcie pierwszy miesiąc, miesiąc nieustających diagnoz, kartkówek z lektur i kto wie czego jeszcze… Wszyscy odetchnęli z ulgą przerzucając kartkę kalendarza na kolejny miesiąc pt. „Październik”, odliczając niecierpliwie najbliższe dni wolne trwające dłużej niż dwa dni.

Do tego czasu jeszcze dużo czasu. Teraz trzeba zająć się obecnym problemem, czyli krótko mówiąc wkuwaniem i jeszcze raz wkuwaniem. Przeszkód do pokonania jeszcze sporo,

a to przecież dopiero pierwszy miesiąc nauki. Więc raczej nie cieszmy się jeszcze, ale też nie załamujmy, bo to nie konie świata. Dzięki naszym koleżanko i kolegom z klas trzecich w poniedziałek, wtorek i środę mamy lekcje tylko do 11.35. Hurrraa!!! Świat choć na chwilę jest piękny! 10 października odbędzie się Koncert Życzeń dla naszych nauczycieli.                                                                                                                                              Najgorszy  okres czeka teraz chyba trzecioklasistów, którzy walczą o oceny, punkty i inne atrakcje edukacyjne.Więc lepiej nastawić się do dalszego uczenia, bo od tego będzie zależeć nasza przyszłość.

Na koniec mogę Wam już tylko życzyć powodzenia i do następnego spotkania. Cześć!

  Łukasz Błaszczyk kl. 2d

Zajęcia integracyjne

Zajęcia integracyjne

We wrześniu odbyły się zajęcia integracyjne dla wszystkich klas pierwszych naszej szkoły prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego. Przez sześć godzin lekcyjnych uczniowie uczestniczyli
w różnorakich zabawach pomagających w przełamywaniu wzajemnego onieśmielenia oraz poznaniu swoich zainteresowań. Warsztaty wyzwoliły wiele pozytywnych emocji.

Chór

WYSTĘP CHÓRU PODCZAS PASOWANIA KLAS PIERWSZYCH

28 września 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania Klas Pierwszych. Po raz kolejny mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć nasze śpiewające dziewczyny, które wyglądały prześlicznie.

Były one jednakowo ubrane w gustowne ,  niebieskie tuniki z artystycznie wszytymi zameczkami. Ciekawy jest też dół stroju, który układa się w trójkąt. Zwieńczeniem ubioru były apaszki w sześciu kolorach, które dziewczynom  podobały się najbardziej,

a w szczególności kolor różowy i fioletowy !!

Występ zespołu był bardzo  udany. Rodzice gorąco oklaskiwali wszystkie utwory. Tym razem poza akompaniamentem gitary – Kingi Drewniak, mogliśmy usłyszeć piękne brzmienie skrzypiec -w wykonaniu Marty Bekacz.

Dodatkową atrakcją była piosenka, którą śpiewała Iza Ciapa (brawa dla Izy,  która przyszła na występ z gorączką),  akompaniowała jej Karolina Jankowska. A teraz PIERWSZAKI na Was pora, by zaprezentować swoje muzyczne umiejętności.

CZEKAMY!!!

Przelaj1

Sztafetowe Biegi Przełajowe – finały miejskie

W dniu 4 października reprezentacja dziewcząt pod opieką p. Beaty Matras i reprezentacja chłopców pod opieką p. Grzegorza Christa wzięła udział w zawodach zaliczanych do Gimnazjady w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Obydwie reprezentacje złożone były z 10 dziewcząt i 10 chłopców. Zawody odbywały się na kąpielisku Morskie Oko. Zainteresowanie szkół było duże. Wśród reprezentacji dziewcząt z gimnazjum wystartowało aż 22 drużyny, a wśród chłopców… Zawody trwały kilka godzin, pogoda dopisała. Nasza szkoła spisała się całkiem dobrze. Nie zajęliśmy medalowych miejsc, bo te przypadły szkołom z klasami sportowymi, ale jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy biegali na dystansie 1000 m i 1200 m. Gratulujemy!

Opiekunowie bardzo nas wspierali i kibicowali podczas biegu.

16-nastkę dumnie reprezentowali :

DZIEWCZĘTA:

Julia Grzybowska(1A), Karolina Woler (1A), Marta Dawid (1A), Marta Skowrońska (1C) , Weronika Machała (1C), Iza Pronobis (1D), Marta Bekacz (3A), Sara Rosińska (3B), Paola Krysiak (3B), Julia Kogut (3B),  Asia Sypek (3C), Wiktoria Zapiór (3D)

CHŁOPCY:

 Filip Kubicki (1A), Artur Iwaniec (1A), Michał Kołodziejczyk (1C), Lukas Sobera (3C), Sebastian Multański (3C), Michał Bareja (3C), Damian Kosiński (3C), Kamil Czernicki (3C), Adam Golec (3C),Tomek Szuszkiewicz (3C), Patryk Wojciechowski (3C)

Nie lada wyzwaniem było pokonać tak długą trasę, ale każdy dał z siebie wszystko.

Ostatecznie nie stanęliśmy na podium, ale dobrze się bawiliśmy i dokładnie o to chodziło :-)

HIV i AIDS

Konkurs Literacki o tematyce HIV i AIDS

Konkurs na prezentację komputerową o tematyce HIV i AIDS

 

Wydział Zdrowia UM we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Nr XII we Wrocławiu zapraszają do udziału w konkursach o tematyce HIV i AIDS.

Przedmiotem konkursu literackiego jest opowiadanie, którego narrator dowiaduje się, że ktoś, z kim chodzi do tej samej klasy, jest zakażony HIV. (nie więcej niż 5 stron A4, czcionką Arial 14)

Przedmiotem konkursu komputerowego jest prezentacja komputerowa w Power Point (nie dłuższa niż 3 minuty), skierowana do uczniów, Której treść ma uświadomić młodym ludziom, że ryzykowne zachowania mogą doprowadzić do zakażeń HIV/AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Szczegóły konkursów w sali 104 u p. M. Szponar lub 308 u p. J. Rynkiewicz. Prace należy składać do 7 października 2013r. Prace nie mogą być podpisane, ale opatrzone godłem, dane autora w osobnej kopercie oznaczonej identycznym godłem).

Go to Top